Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6422
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJankowska, Renata-
dc.date.accessioned2018-10-01T07:34:39Z-
dc.date.available2018-10-01T07:34:39Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia, Vol. 25, No 1 (2018), s. 89-103pl_PL
dc.identifier.issn1428-9512-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/6422-
dc.description.abstractReligia jest ważnym i nieodłącznym zjawiskiem życia ludzkiego. Odgrywa istotną rolę w tworzeniu porządku moralnego i społecznego. Zmiany religijności wywołują zmiany porządku społecznego. Cechą współczesnych społeczeństw europejskich jest desakralizacja rzeczywistości, przesunięcie sacrum do przestrzeni prywatnej i coraz prężniej rozwijający się proces laicyzacji. Na tym tle Francja jest państwem, w którym świeckość jest jedną z najważniejszych wartości republikańskich, ważnym elementem tożsamości narodowej. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy zakładającej konieczność znalezienia miejsca dla islamu w laickiej przestrzeni publicznej, zważywszy, że islamu nie można unowocześnić, zracjonalizować ani zintegrować z przestrzenią laicką Francji. Przeprowadzona w artykule analiza została oparta na trzech metodach badawczych: metodzie historycznej, instytucjonalno-prawnej oraz metodzie analizy treści. Artykuł podzielono na pięć części: geneza i ewolucja laickości we Francji, istota laickości we Francji, spór o muzułmańską chustę – początek dyskusji na temat miejsca islamu w laickiej przestrzeni oraz kultu muzułmańskiego. Świecki model Republiki staje w konfrontacji z islamem coraz bardziej widocznym w przestrzeni publicznej Francji. Afera wokół chusty muzułmańskiej, noszenie symboli religijnych, żywność halal, miejsca kultu muzułmańskiego i wiele innych spornych kwestii dzieli dzisiejszą Francję na zwolenników włączenia islamu w przestrzeń publiczną i część radykalną. Konieczność redefinicji laickości francuskiej jest jednym z najważniejszych wyzwań V Republiki.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectFrancjapl_PL
dc.subjectlaickośćpl_PL
dc.subjectislampl_PL
dc.subjectprocesy sekularyzacjipl_PL
dc.subjectwolność religijnapl_PL
dc.titleIslam w przestrzeni publicznej laickiej Francjipl_PL
dc.title.alternativeIslam in the Public Space of Secular Francepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.identifier.doi10.17951/k.2018.25.1.89-
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jankowska_Islam_w_przestrzeni_publicznej_laickiej_Francji.pdf446,61 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons