Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6448
Title: Zrównoważony rozwój a style życia w teorii i praktyce społecznej : słowo wstępne
Authors: Klimczak, Jolanta
Ponikowska, Katarzyna
Keywords: sustainable development; lifestyles
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Klimczak, K. Ponikowska (red.), "Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju" (S. 9-16). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The object of our attention is sustainable development, the definitions and interpretations of, the history of ideas and the dimensions of the deployment. The main prospect, which draw attention to the lifestyle and the consequences for its changes in connection with the popularization of sustainable development perspective.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6448
ISBN: 9788380129450
9788380129467
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klimczak_Zrownowazony_rozwoj_a_style_zycia.pdf462,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons