Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6474
Title: Wielki dzień historyków języka : sprawozdanie z Kongresu Historyków Języka (Katowice, 13-15 kwietnia 2016)
Authors: Wąsińska, Kinga
Wilczek, Wioletta
Keywords: sprawozdanie; Kongres Historyków Języka
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Forum Lingwistyczne, Nr 3 (2016), s. 183-187
Abstract: "W dniach 13–15 kwietnia 2016 roku odbył się w Katowicach Kongres Historyków Języka nt. „Językoznawstwo historyczne – w trosce o przyszłość, w poszanowaniu przeszłości”, zorganizowany przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Integralną częścią Kongresu było sympozjum pt. „Non omnis moriar”, które uświetniło uroczystość nadania temu Instytutowi imienia Profesor Ireny Bajerowej. Nad sprawnym przebiegiem spotkania czuwały jego pomysłodawczynie i organizatorki: Magdalena Pastuch, Mirosława Siuciak, Joanna Przyklenk i Barbara Mitrenga, oraz pozostali członkowie komitetu organizacyjno‑programowego1: Jolanta Tambor, Aleksandra Janowska, Artur Rejter, Aleksandra Niewiara, Agnieszka Piela. Opiekę merytoryczną i funkcję doradczą sprawował Komitet Naukowy, do którego zaproszenie zgodzili się przyjąć wybitni polscy językoznawcy: Stanisław Borawski, Władysława Bryłowa, Marek Cybulski, Stanisław Dubisz, Bogusław Dunaj, Krystyna Kleszczowa, Stanisław Koziara, Zdzisława Krążyńska, Jan Miodek, Danuta Ostaszewska, Elżbieta Umińska-Tytoń, Bogdan Walczak, Maria Wojtak, Bogusław Wyderka. To grono znamienitych badaczy historii języka wspierało referentów swoim doświadczeniem i wiedzą." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6474
ISSN: 2449-9587
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wasinska_Wielki_dzien_historykow_jezyka_Sprawozdanie_z_kongresu.pdf288,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons