Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6479
Title: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej" (Chorzów, 10 października 2015)
Authors: Caban, Amanda
Duda, Beata
Keywords: sprawozdanie; konferencja naukowa; diagnoza i terapia logopedyczna
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Forum Lingwistyczne, Nr 3 (2016), s. 173-177
Abstract: "W dniu 10 października 2015 roku w Chorzowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pod tytułem „Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej”, zorganizowana przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6479
ISSN: 2449-9587
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duda_Sprawozdanie_z_konferencji_naukowej_Wspolczesne_tendencje_w_diagnozie.pdf288,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons