Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6486
Title: „Casove a prostorove souvislosti tradicni lidove kultury na Morave”- recenzja
Authors: Drożdż, Anna
Keywords: Morawy; kultura; recenzja; geografia
Issue Date: 2016
Citation: Studia Etnologiczne i Antropologiczne (T. 16 (2016), s. 263-266
Abstract: Książka Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě to praca zbiorowa, powstała pod redakcją Romana Douška i Daniela Drapaly. Została przygotowana w ramach projektu „Geografický informační system tradiční kultury (1750–1900)” (Geograficzny system informacyjny kultury tradycyjnej (1750–1900)), zrealizowanego na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Wspomniani redaktorzy wraz z Aleną Křižovą, Martiną Pavlicovą i Miroslavem Valką są autorami poszczególnych rozdziałów. Publikacja składa się z sześciu zasadniczych części: Autochtonnost (Autochtoniczność), Externí vlivy (Wpływy zewnętrzne), Stálost v čase (Ciągłość czasowa), Proměna v čase (Przemiany w czasie), Teritoriální jednota (Jedność terytorialna), Teritoriální rozrůzněnost (Zróżnicowanie terytorialne). Każda z części jest poprzedzona wprowadzeniem, autorstwa Romana Douška, wskazującym przyczyny dokonanego doboru tematów. Wspomniane działy można uporządkować w formie trzech korespondujących z sobą dwugłosów, wskazujących na niejednorodność i niejednoznaczność zjawisk kulturowych (kultura lokalna – kultura obca, stałość – zmienność czasowa, stałość – zmienność przestrzenna). Jak podkreślono w ogólnym wprowadzeniu do książki, zabieg ten był zamierzony. Analiza licznych materiałów źródłowych wykazała współistnienie oraz silne oddziaływanie różnorodnych czynników, których pominięcie w znacznej mierze zubożyłoby obraz kultury regionu Moraw. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6486
ISSN: 1506-5790
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drozdz_Casove_a_prostorove_souvislosti.pdf246,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons