Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6503
Title: Wstęp
Authors: Kleszcz-Szczyrba, Renata
Gałuszka, Anita
Keywords: śmierć; żałoba; psychologia
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: R. Kleszcz-Szczyrba, A. Gałuszka (red.), "Utrata i żałoba : teoria i praktyka" (S. 7-8). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Umieranie, śmierć, żałoba i osierocenie to zagadnienia o charakterze uniwersalnym, poruszane w obrębie wielu dyscyplin naukowych, wśród których psychologia, antropologia, filozofia, a także kultura i sztuka poświęcają im szczególną uwagę. Silna tendencja do tabuizacji tematyki śmierci, umierania i żałoby obliguje środowiska naukowe do bardziej uważnego zajmowania się nią, wbrew obowiązującym trendom i modom. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6503
ISBN: 9788380128385
9788380128392
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kleszcz_Szczyrba_Wstep.pdf359,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons