Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6540
Title: Influence of atmospheric pollution on acceleration of overgroving process in Błędów "Desert"
Authors: Rahmonov, Oimahmad
Rahmonov, Małgorzata
Szczypek, Sergiusz
Keywords: atmospheric pollution; overgroving process; Błędów "Desert"
Issue Date: 2007
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 2 (2007), s. 41-46
Abstract: Od połowy lat 1970. obszar Pustyni Błędowskiej, położonej w południowej Polsce (rys. 1), intensywnie zarasta. Ma to związek zarówno ze świadomym wprowadzaniem specjalnych gatunków w celu utrwalenia ruchomego piaszczystego podłoża, jak i z naturalną sukcesją roślinności. Głównym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu tę sukcesję przyspieszyły zanieczyszczenia atmosfery (pył, SO2 i NOx) w latach 1970. i 1980. Stwierdzono, że zanieczyszczenia te były duże i bardzo duże (rys. 2–4). Na podstawie ich analizy oraz na podstawie danych literaturowych można wnioskować, że ówczesny stan zanieczyszczeń powietrza jest w znacznym stopniu odpowiedzialny za zarastanie tego obszaru.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6540
ISSN: 1897-5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rahmonov_Influence_of_atmosperic_pollution.pdf1,33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons