Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6582
Title: Od redakcji
Authors: Iwanek, Jan
Glajcar, Rafał
Keywords: systemy polityczne; stosunki międzynarodowe
Issue Date: 2016
Citation: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 16 (2016), s. 9-11
Abstract: Do rąk Czytelników oddajemy kolejny, szesnasty już tom wydawnictwa ciągłego Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego — „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Znalazło się w nim dziewięć artykułów będących efektem prac badawczych prowadzonych przez politologów z katowickiego ośrodka naukowego, jak również przedstawicieli innych krajowych jednostek naukowo‑badawczych. W celu ułatwienia Czytelnikom lektury niniejszego tomu teksty te pomieszczono w czterech działach tematycznych: „Systemy polityczne i gospodarcze”, „Stosunki międzynarodowe”, „Komunikowanie społeczne” oraz „Myśl polityczna”. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6582
ISSN: 1895-3492
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iwanek_Od_redakcji.pdf337,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons