Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6611
Title: Wstęp
Authors: Małczak, Leszek
Keywords: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich; Przekłady Literatur Słowiańskich
Issue Date: 2017
Citation: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 8, cz. 2 (2017), s.7-8
Abstract: W „Przekładach Literatur Słowiańskich” t. 8, część 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2016) odnotowano tłumaczenia z literatur: bułgarskiej, chorwackiej, czeskiej, macedońskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej na język polski oraz z literatury polskiej na języki: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki i słoweński. Bibliografia, którą przygotowujemy w naszym zespole wraz ze współpracującymi z nami badaczami z krajów słowiańskich, jest unikatowa, ponieważ uwzględnia zawartość tych publikacji (wyborów, antologii), które nie mają swego odpowiednika w literaturze wyjściowej i nie są powtórzeniem tak samo zatytułowanej książki w języku oryginału, oraz przekłady i oryginały wszystkich tytułów przetłumaczonych utworów, nawet w przypadku pojedynczych publikacji w czasopismach[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6611
ISSN: 1899-9417
2353‑9763
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malczak_Wstep.pdf289,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons