Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6621
Title: Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w roku 2016
Authors: Sobalkowska, Estera
Keywords: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich; przekłady literatury serbskiej w Polsce
Issue Date: 2017
Citation: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 8, cz. 2 (2017), s. 117-127
Abstract: Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w roku 2016.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6621
ISSN: 1899-9417
2353-9763
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobalkowska_Bibliografia_przekladow_literatury_serbskiej.pdf298,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons