Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6627
Title: Królewski syn
Authors: von Arnim, Bettina
Nowara-Matusik, Nina
Keywords: Królewski syn; tłumaczenie
Issue Date: 2018
Citation: Wortfolge. Szyk Słów, Iss. 2 (2018), s. 131-135
Abstract: Tłumaczenie tekstu Bettiny von Arnim „Królewski syn”
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6627
ISSN: 2544-2929
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Von_Arnim_Krolewski_syn.pdf322,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons