Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6632
Title: Sprawozdanie z konferencji „Poetus Literarus. Heinrich Boll zum 100. Geburtstag“ (Katowice, 19–20.10.2017)
Authors: Kryś, Marek
Keywords: Konferencja „Poetus Literarus. Heinrich Boll zum 100. Geburtstag“; sprawozdanie
Issue Date: 2018
Citation: Wortfolge. Szyk Słów, Iss. 2 (2018), s. 175-177
Abstract: Sprawozdanie z konferencji „Poetus Literarus. Heinrich Boll zum 100. Geburtstag“
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6632
ISSN: 2544-2929
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krys_Sprawozdanie_z_konferencji.pdf347,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons