Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/668
Tytuł: "Nie" Stanisława Barańczaka. Interpretacyjne powroty
Autor: Pawelec, Dariusz
Słowa kluczowe: Stanisław Barańczak krytyka i interpretacja
Data wydania: 2016
Źródło: Przestrzenie Teorii, [Nr] 26 (2016), s. 53-63
Abstrakt: This sketch shows the evolution in the way Stanisław Barańczak’s poem has been interpreted. Initially, these interpretations focused on the lyrical hero and role of the poetic word, revealing their roots in the Romantic tradition, and on the classic problems of romantic individualism, centered around the rights of the individual, the limits of freedom and rebellious consciousness. The author also shows how this text can be interpreted in terms of the absolute order of heroism expected of the lyrical addressee as an exchange of linguistic and somatic values. The article concludes by saying that this poem illustrates the universal idea of “intextuation” of the body (showing the legal relation to the body) presented by Michel de Certeau.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/668
DOI: 10.14746/pt.2016.26.3
ISSN: 1644-6763
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pawelec_Nie_Stanislawa_Baranczaka.pdf368,27 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons