Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6685
Title: Direction of local morpho-shaping winds at north-western shore of Olkhon Island on Baikal
Authors: Khak, Viktoria A.
Kozyreva, Elena A.
Szczypek, Tadeusz
Wika, Stanisław
Keywords: morpho-shaping winds; Olkhon Island; lake Baikal
Issue Date: 2010
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 8 (2010), s. 11-15
Abstract: Na podstawie pomiarów azymutów pochylenia drzew zniekształconych przez dominujące wiatry oraz azymutów osi morfologicznych współczesnych wypukłych i wklęsłych form deflacyjnych, dokonano próby rekonstrukcji lokalnych kierunków wiatrów rzeźbotwórczych na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy Olchon. Ana-lizy przeprowadzono w czterech stanowiskach: Bolszoj Chużir, Charancy, Ułan-Chuszin i Piesczanoje. Stwierdzono dwu-dzielność kierunków wspomnianych wiatrów. Uzyskane wyniki są bardziej szczegółowe, niż rezultaty klasycznych pomia-rów na stacjach meteorologicznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6685
ISSN: 1897-5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khak_Direction_of_local_morpho_shaping_winds.pdf729,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons