Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6713
Title: Revitalisation for everybody? The Landscape Park Duisburg–North
Authors: Otto, Marius
Chmielewska, Marta
Keywords: polarization of society; revitalisation; Landscape Park Duisburg-North; Ruhr Area
Issue Date: 2012
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 12 (2012), s. 27-40
Abstract: Park Krajobrazowy Duisburg Północ jest jednym z najbardziej znanych projektów rewitalizacyjnych w Zagłębiu Ruhry. Jego realizacja rozpoczęła się w 1985 roku na terenie dawnej huty żelaza. Unikatowy charakter tego obiektu jest wynikiem połączenia pełnionych przez niego funkcji: z jednej strony jest to reprezentacyjne dla regionu Ruhry miejsce organizacji różnego rodzaju imprez oraz atrakcja turystyczna, z drugiej zaś strony park służy codziennej aktywności rekreacyjnej lokalnej społeczności. Możliwość uprawiania w jednym miejscu sportu, rekreacji, kultury i turystyki zdaje się być udanym połączeniem, a różne funkcje parku nie zakłócają się wzajemnie. W przeciwieństwie do Parku Krajobrazowego Duis-burg Północ, który łączy (przynajmniej przestrzennie) ludzi o różnych zainteresowaniach niezależnie od statusu spo-łecznego, inne duże projekty rewitalizacyjne w Zagłębiu Ruhry, zwłaszcza obiekty rozrywkowe i rekreacyjne, jak kryte stoki narciarskie lub parki rozrywki, często są bardzo drogie i przez to niedostępne dla wszystkich, co z kolei może intensyfikować trendy polaryzacji społecznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6713
ISSN: 1897-5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Otto_Revitalisation_for_everybody.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons