Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6722
Title: Human impact on the harmful algae blooms and allelopathic effects of cyanobacteria and microalgae in Baltic Sea : a review
Authors: Śliwińska, Sylwia
Parusel, Tomasz
Latała, Adam
Keywords: allelopathy; Baltic Sea; eutrophication; human impact; nutrients
Issue Date: 2013
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 13 (2013), s. 87-92
Abstract: Antropogeniczne oddziaływanie na zasoby wod-ne, prowadzące do zmiany obiegu substancji mineralnych i zwiększonej ich dostawy do odbierających je wód, pociąga za sobą rozległe skutki ekologiczne. Jednym z zasadniczych efektów antropogenicznego dopływu pierwiastków bio-gennych (zwłaszcza azotu i fosforu) do Morza Bałtyckiego jest nadmierny rozwój fitoplanktonu. Wyniki ostatnich badań wskazują, że dostępność azotu i fosforu może wpływać również na oddziaływania allelopatyczne sinic i mikroglonów. Syntezowane przez te organizmy związki allelopatyczne mogą negatywnie oddziaływać na ryby, skorupiaki, ssaki, a także na organizm człowieka. Określenie wpływu zwiększonej dostępności soli pokarmowych na wskazane aspekty powinno stać się priorytetem przyszłych badań.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6722
ISSN: 1897-5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sliwinska_Human_impact_on_the_harmful_algae_blooms.pdf609,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons