Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6738
Title: Roślinność uwarunkowana ukształtowaniem terenu na obszarze lelowskiej wyspy lessowej (pogranicze Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny Przedborskiej)
Authors: Szczypek, Tadeusz
Wika, Stanisław
Dańczak, Ewa
Keywords: lelowska wyspa lessowa; wąwozy; ekspozycja zboczy; rośliny naczyniowe; podzespół Deschampsio flexuosae-Fagetum typicum
Issue Date: 2014
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 16 (2014), s. 97-107
Abstract: In patches of subassociation Deschampsio flexuosae-Fagetum typicum covering the analysed loess gully, some regularities in the distribution of some species of vascular plants, belonging mainly to the class Querco-Fagetea were stated. These species show the attachement to determined relief elements, slope exposure and substratum features (insolation and humidity). Part of species, i.e. Athyrium filix-femina, Betula pendula, Fagus sylvatica, Hieracium murorum, Oxalis acetosella, Populus tremula, Viola reichenbachiana do not prove such regularities.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6738
ISSN: 1897-5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczypek_Roslinnosc_uwarunkowana_uksztaltowaniem_terenu.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons