Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6739
Title: Antecedencje fallibilizmu w poglądach Karneadesa
Authors: Kubok, Dariusz
Keywords: fallibilizm; Karneades; sceptycyzm; epistemologia; kryterium
Issue Date: 2018
Citation: Analiza i Egzystencja, Vol. 41 (2018), s. 5-24
Abstract: Artykuł podejmuje problem rozpoznania i krytycznego rozważenia antecedencji fallibilizmu w filozofii Karneadesa. Warto zwrócić uwagę na fakt, że fallibilizm jest stanowiskiem, którego charakterystyka nie jest jednoznaczna. W pierwszej zatem kolejności należy wyodrębnić rdzeń znaczeniowy tej doktryny (przede wszystkim zarówno wymiar negatywny, jak i pozytywny), aby się nim posługiwać w rozważaniach historyczno-filozoficznych. Intencją artykułu nie jest próba dowodzenia, że Karneades był fallibilistą przed Peircem i Popperem, czy też że był on prekursorem tego stanowiska. Zasadniczy cel rozważań koncentruje się na krytycznym przeglądzie argumentów dotyczących fallibilistycznego odczytania jego poglądów. W tym celu odróżniony zostanie fallibilizm globalny i fallibilizm lokalny, a także omówione zostanie stanowisko eudajmonologicznego fallibilizmu. Tym samym rozważania podjęte w tym artykule mieścić się będą w obrębie ożywionej obecnie dyskusji nad historycznymi źródłami fallibilizmu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6739
DOI: 10.18276/aie.2018.41-01
ISSN: 1734-9923
2300-7621
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubok_Antecedencje_fallibilizmu_w_pogladach_Karneadesa.pdf562,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons