Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6760
Title: Threats and values in the area of Silesian Voivodeship
Authors: Pełka-Gościniak, Jolanta
Keywords: Silesian Voivodeship; threats; values
Issue Date: 2014
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 17 (2014), s. 79-83
Abstract: Województwo śląskie jest jednym z naj-mniejszych w Polsce, ale należy do regionów o największej antropopresji. Obszar ten jest bogaty w surowce mineralne, których wydobycie i przetwarzanie spowodowało z jednej strony intensywne uprzemysłowienie i urbanizację tego re-gionu, a z drugiej strony silne przekształcenie środowiska naturalnego. Dlatego województwo utożsamiane jest głównie z jego centralną częścią, postrzeganą jako obszar klęski ekologicznej. W ostatnich latach, ze względu na restrukturyzację przemysłu i znaczne ograniczenie zagrożeń dla środowiska, obraz województwa śląskiego zmienia się. Tereny o dobrze przeprowadzonej rekultywacji, ciekawe zabytki dawnej techniki w połączeniu z wysokimi wartościami przyrodniczymi i krajobrazowymi, dużą lesistością oraz licznymi obszarami chronionymi sprawiają, że województwo śląskie staje się bardzo ciekawym i atrakcyjnym miejscem dla rozwoju turystyki i rekreacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6760
ISSN: 1897-5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pelka_Gosciniak_Threats_and_values_in_the_area_of_Silesian_Voivodeship.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons