Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6770
Title: Sovremennoe eolovoe rel'efoobrazovanie v stepach i lesostepah ugo vostocnoj Sibiri
Authors: Bazenova, Ol'ga
Kobylkin, Dmitrij B.
Mart'anova, Galina N.
Snytko, Walerian A.
Tumenceva, Elizaveta M.
Szczypek, Tadeusz
Keywords: migracja materiału eolicznego; burze pyłowe; obszary semiarydalne; Syberia; pustynnienie; strefy ryzyka geomorfologicznego
Issue Date: 2015
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 19 (2015), s. 29-38
Abstract: Na podstawie danych dotyczących powtarzalności burz pyłowych i zmian wartości modułu eolicznej migracji materii przedstawiono skalę rozwoju procesów eolicznych w semiarydalnych obszarach równin śródgórskich i przedgórskich w południowej części Syberii. Stwierdzono, że intensywność wiatrowego przemieszczania materiału na południu Wschodniej Syberii wzrasta od północnych lasostepów do stepów i dalej – do pustynniejących stepów, zgodnie ze wzrostem suchości i kontynen-talizmu klimatu. Stwierdzono też wzrost roli deflacji we współczesnych procesach rzeźbotwórczych, a także poszerzenie granic morfogenezy eolicznej kosztem obszarów lasostepowych. Wydzielono 6 stopni prawdopodobnego pustynnienia eolicznego obszarów półsuchych (subarydalnych): 1 – bardzo słabe, 2 – słabe, 3 – umiarkowane, 4 – duże, 5 – bardzo du-że, 6 – wyjątkowo duże. Przeprowadzono klasyfikację stepów i lasostepów południowej części Wschodniej Syberii pod względem stopnia ryzyka ekologiczno-geomorfologicznego rozwoju procesów eolicznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6770
ISSN: 1897-5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bazenova_Sovremennoe_eolovoe_rel'efoobrazovanie_v_stepach.pdf1,92 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons