Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6771
Title: Zasiecki Ivana Dement'evica Cerskogo na Bajkale kak pamatnik istorii nauki
Authors: Imethenov, Anatolij B.
Snytko, Walerian A.
Szczypek, Tadeusz
Keywords: Bajkał; nacięcia naskalne; Jan Czerski; Nikołaj P. Ładochin; Wasilij W. Łamakin
Issue Date: 2015
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 18 (2015), s. 11-18
Abstract: Badając budowę geologiczną i rzeźbę wybrzeży Bajkału, Jan Czerski w latach 1877–1880 wykonał 16 nacięć na przybrzeżnych skałach i szczegółowo opisał ich położenie w terenie. Wspomniane nacięcia miały służyć do określania wiekowych zmian poziomu wody w jeziorze. Były to równe poziome linie o długości 25–35 cm, powyżej których wielki-mi liczbami zostały oznaczone lata ich wykonania. W połowie XX wieku nacięcia naskalne Czerskiego były badane przez N. P. Ładochina i W. W. Łamakina. Obecnie bajkalskie nacięcia powinny być traktowane jako pomniki historii ba-dań naukowych na Bajkale.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6771
ISSN: 1897-5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Imethenov_Zasiecki_Ivana_Dement'evica_cerskogo.pdf2,1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons