Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6796
Title: Wpływ wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej na wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony UE
Authors: Kubin, Tomasz
Keywords: Brexit; wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony; Zjednoczone Królestwo; Wielka Brytania; Unia Europejska
Issue Date: 2018
Citation: Przegląd Europejski, nr 1 (2018), s. 103-122
Abstract: Wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (tzw. Brexit) to jedno z najważniejszych wydarzeń w procesie integracji europejskiej. Wiąże się z wieloma doniosłymi konsekwencjami – zarówno dla UE, jak i dla samej Wielkiej Brytanii. Brexit m.in. wpłynie na bezpieczeństwo i Zjednoczonego Królestwa, i UE. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie badawcze: jak wyjście Wielkiej Brytanii z UE wpłynie na wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony UE? Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, dokonana zostanie identyfikacja czynników, które są najistotniejsze z punktu widzenia znaczenia Zjednoczonego Królestwa dla polityki bezpieczeństwa i obrony UE. Pozwoli to pokazać, jak zmieni się potencjał UE w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony, gdy Wielka Brytania znajdzie się poza tą organizacją. Najważniejsze wnioski zawarto w podsumowaniu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6796
ISSN: 1641-2478
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubin_Wplyw_wyjscia_Zjednoczonego_Krolestwa_z_Unii_Europejskiej.pdf487,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons