Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6799
Title: O niezłomności polskiego oficera w niemieckiej niewoli
Authors: Fic, Maciej
Keywords: Danuta Kisielewicz; Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau
Issue Date: 2016
Citation: Wieki Stare Nowe, T. 10 (2016), s. 154-158
Abstract: Historia wojskowości od lat stanowi jeden z istotnych obszarów badań polskich uczonych. Wśród analiz ważnym okresem pozostaje zwłaszcza czas II wojny światowej, a obok zagadnień stricte militarnych coraz częściej obszarem badawczym są elementy życia codziennego środowisk wojskowych. W ostatnich latach podejmowano więc np. kwestie realizowanej w latach II wojny światowej edukacji przebywającej na Bliskim Wschodzie Armii Polskiej dowodzonej przez gen. Władysława Andersa (teksty Beaty Urbanowicz1 i Jacka Piotrowskiego2) czy — nieco wcześniej — jeńców wojennych w niewoli niemieckiej i radzieckiej (praca Violetty Rezler‑Wasielewskiej3). Do grupy publikacji ukazujących efekty prac nad tego typu tematyką zalicza się wydana w 2015 roku nakładem Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach‑Opolu oraz Stowarzyszenia Przyjaciół tegoż Muzeum książka Danuty Kisielewicz — Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau4[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6799
ISSN: 1899-1556
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fic_O_niezlomnosci_polskiego_oficera_recenzja.pdf287,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons