Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6803
Title: Wstęp
Authors: Bryłka, Agata
Kałuski, Tomasz
Korbaś, Małgorzata
Keywords: Władza a społeczeństwo; socjologia polityki
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Bryłka, T. Kałuski, M. Korbaś (red.), "Władza a społeczeństwo" (S. 7-8). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Z nieukrywaną satysfakcją oddajemy w ręce Czytelnika tom będący efektem wieloaspektowego spojrzenia na problem związany z relacją zwrotną władza – społeczeństwo. Zebrane artykuły są rezultatem doświadczeń młodych badaczy reprezentujących ośrodki naukowe z całego kraju oraz dyscypliny w obrębie szeroko pojętych nauk humanistycznych i społecznych[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6803
ISBN: 9788380126190
9788380126206
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brylka_Wstep.pdf252,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons