Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6804
Title: Modelling the community support for seniors. The case studies in low- and middle-income countries
Other Titles: Modelowanie lokalnego wsparcia dla osób starszych. Studia przypadku w krajach o niskich i średnich dochodach
Authors: Gawron, Grzegorz
Keywords: aging; social support; models of social support; low- and middle-income countries
Issue Date: 2018
Citation: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 510 (2018), s. 32-48
Abstract: W 2014 r. WHO ogłosiło konkurs na przygotowanie studiów przypadków dotyczących lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz wsparcia osób starszych, w krajach o niskich i średnich dochodach. W wyniku procesu rekrutacji wyselekcjonowano siedem zgłoszeń. Głównym celem niniejszego artykułu jest próba dopasowania tych inicjatyw do funkcjonujących w literaturze pięciu głównych teoretycznych modeli wsparcia społecznego. Będą one wykorzystywane jako teoretyczne podstawy do analizy. Dla celów pozawczych jest bowiem istitne czy studia, które działają w różnych warunkach rozwoju społecznego i kulturalnego, będą realizować podobne lub różne mechanizmy wsparcia społecznego dla seniorów i czy będzie można przypisać te inicjatywy do jednego z wcześniej opisanych modeli.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6804
DOI: 10.15611/pn.2018.510.03
ISSN: 1899-3192
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gawron_Modelling_The_Community_Support_For_Seniors.pdf649,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons