Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6842
Title: Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszechradzkiej
Authors: Barański, Marek
Czyż, Anna
Kubas, Sebastian
Rajczyk, Robert
Keywords: Kraje Grupy Wyszehradzkiej; Wybory w Krajach Grupy Wyszehradzkiej; systemy wyborcze
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Proponujemy czytelnikowi interesującemu się państwami Grupy Wyszehradzkiej pracę poświęconą wyborom i systemom wyborczym w systemie politycznym Czech, Polski, Słowacji oraz Węgier. Kolejna monografia poświęcona fenomenowi wyborów, prawu wyborczemu i systemom wyborczym ma na celu rekonstrukcje ukształtowanych w ciągu ćwierćwiecza narodowych modeli prawa wyborczego i systemów wyborczych[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6842
ISBN: 9788322630181
9788322630198
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baranski_Wybory_prawo_wyborcze_systemy.pdf2,11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons