Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6850
Title: International divorces in South Korea – demographic characteristics
Authors: Juszczyk-Frelkiewicz, Katarzyna
Keywords: rozwód międzynarodowy; małżeństwo międzynarodowe; wielokulturowa rodzina; multikulturalizm; imigranci w Korei Południowej
Issue Date: 2018
Citation: Edukacja Humanistyczna, nr 1 (2018), s. 99-112
Abstract: Artykuł prezentuje demograficzną charakterystykę międzynarodowych rozwodów w Korei Południowej, opartą na danych pochodzących z Vital Statistics of Immigrant in 2015 z portalu Statistics Korea. Z danych tych wynika, że systematycznie, choć powoli, zmniejsza się liczba rozwodów wśród imigrantów. Imigranci najczęściej rozwodzą się w ciągu pierwszych pięciu lat małżeństwa, a głównymi przyczynami są: różnica charakterów, problemy ekonomiczne, niewierność małżonka oraz konflikty pomiędzy członkami rodziny. Wiele badań podkreśla, że małżeństwa imigrantów doświadczają różnic kulturalnych i różnic w stylu życia, co staje się przeszkodą w codziennym życiu; mają problemy językowe w codziennej komunikacji, a ponadto częściej żyją w biedzie. W wielu przypadkach żony imigrantów stają się ofiarami przemocy domowej. Wynikiem tych konfliktów są sytuacje, w których wielokulturowe rodziny kończą swój żywot rozwodem.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6850
ISSN: 1507-4943
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Juszczyk_Frelkiewicz_International_divorces_in_South_Korea.pdf508,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons