Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6857
Title: XIV terenowe warsztaty Sekcji Briologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Jeszcze dalej na północ” (Wiżajny, Puszcza Romincka, 14–18 września 2016)
Authors: Fojcik, Barbara
Wierzcholska, Sylwia
Keywords: Sekcja Briologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego; warsztaty terenowe
Issue Date: 2016
Citation: Wiadomości Botaniczne, Vol. 60, iss. 3/4 (2016), s. 141–143
Abstract: Sprawozdanie z XIV terenowych warsztatów Sekcji Briologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6857
ISSN: 2543-6503
Appears in Collections:Artykuły (WBiOŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fojcik_XIV_terenowe_warsztaty_Sekcji_Briologicznej.pdf460,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons