Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6866
Title: Grounded theory and its application in studies on disabled students' reality
Authors: Bełza, Magdalena
Janku, Katerina
Keywords: teoria ugruntowana; student niepełnosprawny; trudności
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Z. Gajdzica, M. Bełza, D. Prysak (red.), "Wybrane zagadnienia metodologii i metodyki badań w obszarze niepełnosprawności i codzienności osób z niepełnosprawnością". (S. 109-119). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, t. 23;
Abstract: W artykule zwrócono uwagę na możliwości i trudności, jakie mogą wystąpić w stosowaniu metodologii strategii teorii ugruntowanej w badaniu studentów niepełnosprawnych. Opisano główne założenia teorii ugruntowanej oraz skupiono się na wybranych aspektach projektowania i prowadzenia badań zgodnie z teorią ugruntowaną – określeniu obszaru i celu badań, wyborze strategii, przedzałożeniowości, dylemacie początku, strachu przed zakończeniem nasycania pola, budowaniu i ugruntowywaniu teorii. Trudności, jakie pojawiają się w związku z tymi elementami teorii ugruntowanej, starano się odnieść do badań studentów niepełnosprawnych oraz rozwiązań proponowanych w literaturze przedmiotu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6866
ISSN: 2391-9973
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Belza_Grounded_theory_and_its_application.pdf271,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons