Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6868
Title: Traps of incommensurability in the case study of a person with disability
Authors: Gajdzica, Zenon
Keywords: niewspółmierność; studium przypadku; niepełnosprawność
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Z. Gajdzica, M. Bełza, D. Prysak (red.), "Wybrane zagadnienia metodologii i metodyki badań w obszarze niepełnosprawności i codzienności osób z niepełnosprawnością". (S. 133-144). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, t. 23;
Abstract: Niewspółmierność jest jedną z pułapek czyhających na badacza, szczególnie w złożonych koncepcjach badawczych. Złożone koncepcje to te, które składają się z kilku metod (zbierania i analizowania danych) lub wielu technik wykorzystywanych w obrębie jednej metody – ich przykładem jest studium przypadku. Wykorzystywanie różnych teorii jako punktów odniesienia, zmiany perspektyw badawczych, stosowanie odmiennych sposobów analizowania danych – to typowe cechy studium przypadku. Sprzyjają one pojawianiu się różnych typów niewspółmierności. Mieszanie perspektyw uniemożliwia zrozumienie i skonstruowanie jednostkowej, spójnej koncepcji studium. Celem artykułu jest zidentyfikowanie i rozpatrzenie wybranych typów niewspółmierności na przykładzie studium przypadku osoby z niepełnosprawnością.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6868
ISSN: 2391-9973
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gajdzica_Traps_of_incommensurability.pdf262,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons