Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6875
Title: Tropiąc "dyskretną obecność" Julii Hartwig. Elżbieta Dutka, 2016, “Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia”, Wydawnictwo Universitas, Kraków, ss. 312
Authors: Nęcka, Agnieszka
Keywords: Dutka; Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia; Hartwig
Issue Date: 2017
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 2 (2017), s. 277-281
Abstract: Recenzja książki Elżbiety Dutki, “Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia”, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6875
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Necka_tropiac_dyskretna_obwcnosc_julii_hartwig.pdf410,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons