Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6880
Title: „Zło, co dobro udaje”. Bernadetta Darska, 2016, “Maski zła. (Nie)etyczność postaw i zachowań jako temat współczesnego reportażu polskiego”, Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie, Olsztyn, ss. 234
Authors: Wilk, Emilia
Keywords: Darska; Maski zła. (Nie)etyczność postaw i zachowań jako temat współczesnego reportażu polskiego
Issue Date: 2017
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 2 (2017), s. 283-288
Abstract: Recenzja książki Bernadetty Darskiej, “Maski zła. (Nie)etyczność postaw i zachowań jako temat współczesnego reportażu polskiego”, Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2016.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6880
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilk_zlo_co_dobro_udaje_bernadetta_darska.pdf420,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons