Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6917
Title: Edukacja przez słowo - obraz – dźwięk - recenzja
Authors: Jagodzińska, Diana
Keywords: edukacja; nauczanie; media
Issue Date: 2016
Citation: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 25 (2016), s. 185-191
Abstract: Recenzja książki: Edukacja przez słowo - obraz - dźwięk. - Red. Justyna Hanna Budzik, Ilona Copik Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6917
ISSN: 0208-5011
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jagodzinska_Edukacja_przez_slowo_obraz_dzwiek.pdf364,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons