Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6920
Title: “Filmowe cuda i sztuczki magiczne”. Szkice z archeologii kina - recenzja
Authors: Jędrych, Karolina
Keywords: Justyna Hanna Budzik; film; edukacja filmowa; edukacja medialna
Issue Date: 2016
Citation: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 25 (2016), s. 193-198
Abstract: Recenzja książki Justyny Hanny Budzik: Filmowe cuda i sztuczki magiczne. Szkice z archeologii kina Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6920
ISSN: 0208-5011
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jedrych_Filmowe_cuda_i_sztuczki_magiczne.pdf356,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons