Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6948
Title: Sztuka prymitywna na łamach czasopisma społeczno-kulturalnego „Śląsk” (wybór)
Authors: Gawlik, Marta
Keywords: Górny Śląsk; „Miesięcznik społeczno-kulturalny. Śląsk”; Prasa regionalna; Sztuka prymitywna
Issue Date: 2018
Citation: Nowa Biblioteka, nr 1 (2018), s. 101-118
Abstract: Dla mieszkańców Górnego Śląska, obok tradycyjnych wartości, takich jak rodzina, praca czy religia, ważna jest także wewnętrzna potrzeba samorealizacji, przejawiająca się m.in. w uprawianiu sztuki nieprofesjonalnej. Artykuł ten jest próbą prześledzenia problematyki sztuki samorodnej na łamach miesięcznika społeczno‑kulturalnego „Śląsk” – jednego z pism kulturalnych wychodzących na terenie Katowic. Badaniem objęto wszystkie numery czasopisma wydane od 1995 do 2016 r., a konkretnie pozbawione numeracji ciągłej, kolorowe karty drukowane na papierze kredowym. W artykule przedstawiono ogólną genezę powstania sztuki prymitywnej wraz z jej cechami charakterystycznymi oraz szerzej omówiono to zjawisko na terenie Górnego Śląska wraz z przybliżeniem sylwetek artystów amatorów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6948
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gawlik_Sztuka_prymitywna_na_lamach_czasopisma.pdf635,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons