Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6949
Title: Promocja biblioteki, książki i czytelnictwa na łamach elektronicznych wydań czasopism regionalistycznych Podbeskidzia w latach 2015–2016
Authors: Kosik, Edyta
Keywords: Biblioteka; Czasopisma regionalistyczne; Czytelnictwo; Książka; Podbeskidzie; Prasa regionalna; promocja
Issue Date: 2018
Citation: Nowa Biblioteka, nr 1 (2018), s. 119-134
Abstract: Ważnym aspektem pracy osób związanych z książką jest promocja czytelnictwa, szczególnie w dobie spadku jego poziomu w Polsce. Narzędziem wspomagającym popularyzację czytelnictwa może być prasa regionalna. W artykule przeanalizowano 23 tytuły (451 numerów) czasopism regionalistycznych Podbeskidzia (wydań elektronicznych) ukazujących się w latach 2015–2016, pod kątem obecności w nich tekstów promujących bibliotekę, książkę i czytelnictwo na tym terenie. Na początku artykułu wyjaśniono terminy „prasa regionalna” i „czasopismo regionalistyczne”. Następnie przedstawiono wyniki analizy badanych czasopism. Zwrócono uwagę m.in. na liczbę tekstów w każdym z tytułów, liczbę tekstów przypadającą na jeden numer, formę wypowiedzi, poruszane tematy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6949
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosik_Promocja_biblioteki_ksiazki_i_czytelnictwa.pdf714,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons