Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6950
Title: XXIII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” (Toruń, 5–7 września 2017 r.)
Authors: Szulc, Jolanta
Keywords: XXIII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”; sprawozdanie
Issue Date: 2018
Citation: Nowa Biblioteka, nr 1 (2018), s. 135-138
Abstract: Sprawozdanie z XXIII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” (Toruń, 5–7 września 2017 r.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6950
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szulc_XXIII_Walne_Zgromadzenie_Federacji_Bibliotek_Koscielnych.pdf479,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons