Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6982
Title: "Silezjologiczna eseistyka..."? "Śląska szkoła eseju"? : refleksje wokół książki Mariusza Jochemczyka "Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne"
Authors: Dutka, Elżbieta
Keywords: Silesia; essays; literary school; oikology
Issue Date: 2017
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 1 (2017), s. 233-242
Abstract: The book by Mariusz Jochemczyk, Facing tradition. Sketches in Silesian oikology, serves here as an example of some broader tendency, which can be described as Silesian essay writing or Silesian autobiographical essay writing. The author of the article asks a question about commonalities between such books as Nagrobek Ciotki Cili (Aunt Cilia’s Tombstone) by Stefan Szymutko, Antygona w świecie korporacji (Antigone in corporation) by Tadeusz Sławek, Listy z Rzymu (Letters from Rome) by Zbigniew Kadłubek, Lajerman by Aleksander Nawarecki and the afore mentioned book by Mariusz Jochemczyk. Certain essayistic ‘idioms’ of the discussed authors are being described here. The author asks about the future of the phenomenon, which refers to regional issues but certainly is not only of a local nature.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6982
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dutka_silezjologiczna_eseistyka_slaska_szkola_eseju.pdf499,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons