Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6989
Title: Półka filmowa 2016 (i trochę 2017)
Authors: Tambor, Agnieszka
Keywords: contemporary Polish cinema; Polish movie market; Polish films; Polish movie
Issue Date: 2017
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 1 (2017), s. 275-288
Abstract: The article summarises the 2016 film season and mentions a few films that have been released in 2017. The author presents the advantages and disadvantages of certain films regarded as material to Polish culture. The article describes the following movies: Jarocin, po co wolność?, Jestem mordercą, Maria Curie, Ostatnia rodzina, Planeta singli, Powidoki, Smoleńsk, Szczęście świata, Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, Wołyń, Wszystko gra, Za niebieskimi drzwiami, Zaćma.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6989
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tambor_polka_filmowa_2016.pdf479,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons