Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6990
Title: VI Światowy Kongres Polonistów: Polonistyka na początku XXI wieku: diagnozy, koncepcje, perspektywy, badania inter- i transdyscyplinarne
Authors: Tambor, Agnieszka
Tambor, Jolanta
Keywords: VI Światowy Kongres Polonistów
Issue Date: 2017
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 1 (2017), s. 317-327
Abstract: "VI Światowy Kongres Polonistów, który przebiegał pod hasłem Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, odbywał się w Katowicach od 22 do 25 czerwca 2016 roku. Był niezwykle ważnym wydarzeniem dla wszystkich polonistów na całym świecie ze względu na zmianę formuły dotychczasowych zjazdów i kongresów polonistycznych. Postulat, który został przedstawiony podczas V Kongresu Polonistyki Zagranicznej w Opolu, aby przestać oddzielać polonistykę krajową (której sztandarowymi spotkaniami są Zjazdy Polonistów) od tej uprawianej poza polskimi granicami1 (której spotkania dotąd nosiły nazwę Kongresów Polonistyki Zagranicznej), udało się w Katowicach w pełni zrealizować." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6990
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tambor_6_swiatowy_kongres_polonistow.pdf457,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons