Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6992
Tytuł: "Jest nas coraz więcej i coraz więcej będzie nas umierać" : o Grochowie Andrzeja Stasiuka
Autor: Żórawska, Natalia
Słowa kluczowe: Andrzej Stasiuk; trauma; past; loss
Data wydania: 2017
Źródło: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 1 (2017), s. 243-257
Abstrakt: Andrzej Stasiuk’s collection of short stories Grochów (2012) is a sentimental reminiscence of the author’s childhood and youth. Stasiuk recalls events from the past: happiness and ease are replaced by pain, loneliness, sickness and death. The author of the article explains how the feeling of emptiness and loss is created by the writer, for whom the idea of loss is the main theme of the book. The aim of the text is to interpret Grochów, according to the category of trauma and the attempt to present Stasiuk’s creativity through the torments of the past.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6992
ISSN: 1898-1593
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
zorawska_jest_nas_coraz_wiecej_i_coraz_wiecej.pdf525,41 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons