Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6993
Title: O roli bohatera w kreowaniu wywiadu prasowego (na przykładzie rozmów ze Sławomirem Mrożkiem)
Authors: Ślawska, Magdalena
Keywords: press interview; interview hero; communicative strategy; Sławomir Mrożek
Issue Date: 2017
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 1 (2017), s. 213-229
Abstract: The article is of an analytical nature. The author explains the specificity of a press interview and the type of communication that is characteristic of this genre. She presents the participants of the interaction: the journalist and the interview hero. Here an unusual interview with Sławomir Mrożek published in „Duży Format” (addition to „Gazeta Wyborcza”) is recalled. The author refers to this text as an example of a game and specific communicative strategy. This example and fragments of some other interviews with Mrożek prove that the hero of the interview influences the creative character of the interview itself.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6993
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawska_o_roli_bohatera_w_kreowaniu_wywiadu.pdf512 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons