Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6994
Title: Postpamięciowy dyskurs w literaturze dla dzieci i młodzieży. Małgorzata Wójcik-Dudek. “W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży”. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 332
Authors: Ochwat, Magdalena
Keywords: Małgorzta Wójcik-Dudek; W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży
Issue Date: 2017
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 1 (2017), s. 305-313
Abstract: Recenzja książki Małgorzaty Wójcik-Dudek, “W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży”. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6994
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ochwat_postpamieciowy_dyskurs_w_literaturze.pdf455,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons