Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7064
Title: Literatura jako najważniejszy składnik kultury. Ryszard Koziołek, „Dobrze się myśli literaturą”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016, ss. 288
Authors: Wilk, Emilia
Keywords: Dobrze się myśli literaturą; Ryszrad Koziołek
Issue Date: 2016
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 2 (2016), s. 235-239
Abstract: Recenzja książki Ryszarda Koziołka, „Dobrze się myśli literaturą”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7064
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilk_literatura_jako_najważniejszy_składnik.pdf386,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons