Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7065
Tytuł: Wielonurtowość polonistycznych badań językoznawczych : próba typologii : uwagi wstępne
Autor: Pastuch, Magdalena
Słowa kluczowe: Polonistic linguistic research; typology; organizing categories
Data wydania: 2016
Źródło: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 2 (2016), s. 136-144
Abstrakt: The article aims at creating a schema that can be used to structure Polonistic linguistic research. The author suggests basic categories, such as METHODOLOGY and METHOD, SUBJECT and SOURCES. Each category, though derived from a different area has specific and relevant information. Each research project described according to such categories would be clearly depicted and placed in an appropriate position within Polonistic linguistics.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7065
ISSN: 1898-1593
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pastuchowa_wielonurtowosc_polonistycznych_badan_jezykoznawczych.pdf466,09 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons