Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7066
Title: Śląski mikrokosmos lęku i trwogi. Szczepan Twardoch, „Wieloryby i ćmy. Dzienniki 2007–2015”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015, ss. 271
Authors: Dutka, Elżbieta
Keywords: Wieloryby i ćmy. Dzienniki 2007–2015; Szczepan Twardoch
Issue Date: 2016
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 2 (2016), s. 221-230
Abstract: Recenzja książki Szczepana Twardocha, „Wieloryby i ćmy. Dzienniki 2007–2015”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7066
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dutka_slaski_mikrokosmos_leku_i_trwogi.pdf410,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons