Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7134
Title: Polonistyka elitarna i powszechna : refleksje po II Kongresie Dydaktyki Polonistycznej
Authors: Guzy, Anna
Jagodzińska, Diana
Keywords: II Kongres Dydaktyki Polonistycznej
Issue Date: 2016
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 1 (2016), s. 311-316
Abstract: "W dniach 18–21 listopada 2015 r. odbył się w Katowicach II Kongres Dydaktyki Polonistycznej. Jego głównymi organizatorami byli: Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy współpracy Komitetu Nauk o Literaturze oraz Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Czterodniowe obrady w 15 miejscach spotkań, 24 sekcjach i 6 dyskusjach panelowych zgromadziły ponad 200 uczestników z 40 krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych1. W spotkaniu wzięli udział nie tylko przedstawiciele świata akademickiego – językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy, dydaktycy i glottodydaktycy, ale także pisarze, nauczyciele, pracownicy kuratoriów oświaty, ośrodków egzaminacyjnych i studenci." […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7134
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Guzy_Jagodzinska_polonistyka_elitarna_i_powszechna_refleksje.pdf341,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons