Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7149
Title: Skalpelem i piórem. „Literatura piękna i medycyna”, red. Maciej Ganczar, Piotr Wilczek, Wydawnictwo Homini, Kraków 2015, ss. 349
Authors: Wójtowicz-Zając, Agnieszka
Keywords: Literatura piękna i medycyna
Issue Date: 2016
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 1 (2016), s. 263-269
Abstract: Recenzja książki: „Literatura piękna i medycyna”, red. Maciej Ganczar, Piotr Wilczek, Wydawnictwo Homini, Kraków 2015, ss. 349.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7149
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtwowicz_Zajac_skalpelem_i_piorem_literatura_piekna.pdf357,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons