Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7219
Title: Dyletant, amator, błazen – postacie pojęciowe humanisty
Authors: Bogalecki, Piotr
Keywords: dyletant; amator; błazen; humanistyka; uniwersytet; antropologia literaturoznawstwa; dekonstrukcja; zaangażowanie
Issue Date: 2017
Citation: Autobiografia, nr 2 (2017), s.21-36
Abstract: Artykuł poświęcony jest trzem postaciom pojęciowym (Giles Deleuze, Félix Guattari) współczesnego humanisty – amatora, dyletanta i błazna – z których dwie pierwsze wyprowadzone są z noszących czytelne ślady autobiograficzności esejów takich autorów, jak Krzysztof Czyżewski, Marcin Król czy Leopold Tyrmand, a następnie usytuowane zostają w kontekście toczącego się obecnie sporu o stan i pożądaną postać humanistyki. Przy próbie włączenia do tego sporu również figury błazna artykuł sygnalizuje trzy momenty złożonej dialektyki współczesnego błazeństwa intelektualnego: jego specyficzną strategię medialną, dwuznaczną relację z władzą, a w końcu szczególny sposób myślenia i zaangażowania związanego z dekonstrukcją Jacques’a Derridy (Michał Paweł Markowski, Tadeusz Sławek).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7219
DOI: 10.18276/au.2017.2.9-02
ISSN: 2353-8694
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bogalecki_Dyletant_amator_blazen.pdf439 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons