Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7259
Title: Biblia Jonasza: dekolonizacja chrześcijaństwa w kontekście północnoamerykańskim
Authors: Poks, Małgorzata
Keywords: Buffalo Shout, Salmon Cry; recenzja książki
Issue Date: 2018
Citation: Er(r)go, nr 36 (2018), s. 213-221
Abstract: Recenzja książki: Buffalo Shout, Salmon Cry: Conversations on Creation, Land Justice, and Life Together. pod redakcją Steve’a Heinrichsa, Kitchener, Ontario i Harrisonburg, Virginia, Herald Press 2013, 360 s. Oprawa miękka, publikacja anglojęzyczna.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7259
ISSN: 2544-3186
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poks_Biblia_Jonasza.pdf326,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons